Vereniging der Verzekeringsjuristen > FR

News

Er zijn eerstdaags geen activiteiten voorzien, dank bij voorbaat om later terug te komen.

Websites VVJ

Wetgeving


Rechtspraak

Grondwettelijk hof

Raad van State

Europees Hof van Justitie

Europees Hof voor de Rechten van de Mens


Beroepsverenigingen

Assuralia - Beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen

Feprabel - Fédération des Courtiers d'assurances & Intermédiaires financiers de Belgique

FVF - Federatie voor verzekerings- en financiële tussenpersonen

BVVM - Beroepsvereniging van verzekeringsmakelaars

Insurance Europe

VBO - Verbond van Belgische Ondernemingen


Controle-instellingen

Autoriteit voor Financiƫle Diensten en Markten :

Fonds voor Arbeidsongevallen

Nationale bank van België

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer


Ombudsdienst

Ombudsdienst Verzekeringen


Ordes van de balies

OVB - Orde van Vlaamse balies

OBFG - Ordre des barreaux francophones et germanophones


Andere

Instituut voor Bedrijfsjuristen

Datassur

Belgish Gemeenschappelijk Waarbogfonds

 

    ©2007 AJA-VVJ - Privacyclausule
    website by iBOX