Vereniging der Verzekeringsjuristen > FR

News

21/05/2019 Het voorontwerp van hervorming van het burgerlijke buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht: oriŽntaties en vooruitzichten (Fr) >>

Websites VVJ

Wetgeving


Rechtspraak

Grondwettelijk hof

Raad van State

Europees Hof van Justitie

Europees Hof voor de Rechten van de Mens


Beroepsverenigingen

Assuralia - Beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen

Feprabel - Fédération des Courtiers d'assurances & Intermédiaires financiers de Belgique

FVF - Federatie voor verzekerings- en financiële tussenpersonen

BVVM - Beroepsvereniging van verzekeringsmakelaars

Insurance Europe

VBO - Verbond van Belgische Ondernemingen


Controle-instellingen

Autoriteit voor Financi√ęle Diensten en Markten :

Fonds voor Arbeidsongevallen

Nationale bank van België

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer


Ombudsdienst

Ombudsdienst Verzekeringen


Ordes van de balies

OVB - Orde van Vlaamse balies

OBFG - Ordre des barreaux francophones et germanophones


Andere

Instituut voor Bedrijfsjuristen

Datassur

Belgish Gemeenschappelijk Waarbogfonds

 

    ©2007 AJA-VVJ - Privacyclausule
    website by iBOX