Vereniging der Verzekeringsjuristen > FR

News

Er zijn eerstdaags geen activiteiten voorzien, dank bij voorbaat om later terug te komen.

DE VVJ

De “Vereniging der Verzekeringsjuristen” die in 1952 het levenslicht zag, verenigt voor het hele land, juristen, actief in de verzekeringssector (verzekeringsmaatschappijen, makelaars) alsmede advocaten gespecialiseerd in deze materie.

Naast lunchdebatten over actuele thema's, organiseert de VVJ eveneens voordrachten in samenwerking met verschillende universiteiten. Deze evenementen zijn bij voorrang toegankelijk voor de leden; maar ook de niet-leden mogen deze bijwonen mits betaling van een bijkomende financiële bijdrage.

Doelstellingen

Juristen worden momenteel geconfronteerd met tal van problemen, eigen aan onze huidige samenleving :

  • Materies worden alsmaar talrijker en complexer ;
  • In het algemeen ondergaat het recht steeds fundamentelere en frequentere ontwikkelingen
  • Ons beroepsleven raast voort met een duizelingwekkende snelheid terwijl tijd steeds kostbaarder wordt, in het bijzonder voor wat de opleiding, de permanente vorming en documentatie betreft.

In dergelijke context, streeft de VVJ ernaar een niet te verwaarlozen rol te vervullen, door een ontmoetingsplaats, een vormingsoord, een informatieplek en een centrum van wetenschappelijke reflectie te zijn.

Kortom

De VVJ voegt het nuttige aan het aangename. De conferenties hebben op de middag plaats, rond een goed gevulde tafel, die zowel de menselijke als de wetenschappelijke relaties, bevorderen. Het klimaat is er hartelijk.

De Vereniging der Verzekeringsjuristen (VVJ) ijvert voor de aansluiting van jonge gespecialiseerde juristen, aan wie zij een bevoorrechte plaats wil bieden, en kansen wil geven om contacten te leggen met anderen uit het professionele leven.

Om tot de VVJ toe te treden, dient men jurist te zijn, en belangstelling te vertonen –de ene al wat meer dan de andere- voor het Verzekeringsrecht.

De aansluiting geeft recht op het ontvangen van informaties en uitnodigingen voor de verscheidene activiteiten, en dit alles mits betaling van een minimumprijs voor de deelname aan lunches en voordrachten. Daarenboven waarborgt de zeer bescheiden ledenbijdrage, het bestaan en de kwaliteit van de activiteiten.

De VVJ en het Internet

Via deze internetsite, hoopt de Vereniging der Verzekeringsjuristen, te beschikken over een werkingsmiddel naar haar leden toe.

Het is inderdaad de wens van de Raad van Bestuur, om deze site ter beschikking te stellen van haar leden, om er een maximum aan informatie op te plaatsen, welke betrekking heeft op het Verzekeringsrecht.

  • U heeft een bijzonder interessant artikel in één of ander tijdschrift ontdekt ?
  • U heeft een wetenschappelijke commentaar geschreven over een juridisch probleem ?
  • U bent op de hoogte van een zeer interessante juridische beslissing ?
  • U wens hulp te bekomen van collega's uit de sector ?
  • U kent een interessante site in verband met verzekeringen ?
  • U heeft een mening, een kritiek, een vraag, een …?

Deze site staat ter uwer beschikking.

Contacteer ons en in de mate van het mogelijke zullen wij gevolg verlenen aan uw informatie of vraag.

 

    ©2007 AJA-VVJ - Privacyclausule
    website by iBOX